معرفی بایوآرک

ویدئوهای معرفی بایوآرک

اپلیکیشن بایوآرک

اپلیکیشن بایوآرک

یک اپلیکیشن برای پزشک و بیمار

اپلیکیشن بایوآرک یک اپلیکیشن ساده و سریع برای استفاده پزشک و بیمار است. در بخش پزشک، پزشک می‌تواند سوابق پزشکی بیماران خود را مشاهده کند، بیمار پذیرش کند، بیمار ویزیت کند و همچنین نسخه الکترونیک به بیمه‌ها ارسال کند. بیمار هم می‌تواند سوابق دارویی و پزشکی خود را مشاهده کند.

لوگو بازار لوگو مایکت